Kurumsal İş Çözümlerinde SetXRM

SetXRM doğru ve anlık bilgi ile yapılan işlerin, bilginin ilk oluştuğu yerden girilmesini sağlar. İşgücü etkinliğini arttırır.Sistem dokümanları kolayca hazırlanır, revize edilir, böylelikle çalışana zaman kazandırır. İş tekrarları nedeniyle ortaya çıkan kırtasiye maliyetleri ortadan kaldırılır. Sistemde oluşan veriler ve bilgi teknolojilerinin optimum düzeyde kullanımı ile anlık, etkin ve doğru raporlar oluşur.

SetXRM tüm iş süreçlerinizi doğru bilgi ile yönetmenizi ve farklı açılardan her detayı görebilmenizi sağlar. SetXRM operasyonel verimliliği artırırken, kuruluşların yönetme, hizmet sunma yöntemlerini daha iyi hale getirir.

İş akışlarına göre özel uygulamaların sisteme aktarımı, kullanım kolaylığı, düşük maliyeti, kısa bir eğitim ve proje çalışmasından sonra devreye alınabilmesi özellikleri ile çok yönlü çözüm sunar.

SetXRM tüm iş süreçlerinde doğru ve entegre çözümler sunar. SetXRM, rutin görevleri otomatikleştirerek ve uygulamaları standartlaştırarak, kuruluşların faaliyetlerini optimum düzeye çıkarmasına yardımcı olur. SetXRM operasyonel verimliliği artırırken, kuruluşların müşteri edinme, yönetme, hizmet sunma ve değer kazanma yöntemlerini daha iyi hale getirir.

SetXRM Pazarlama Yönetimi ile Müşteri veri tabanı tutabilir, müşterileri gruplayabilir, özelleştirebilirsiniz. Ayrıca telefon, SMS, direk mail, web, kablosuz cihazlar, e-mail, direk satış gibi müşteri ile ilişki içerisinde olunan tüm kanallarda müşteri veya müşteri grubuna özel kampanyalar hazırlar ve yönetirsiniz. Müşteri yaşam boyu değeri, müşteri sadakatı, müşteri ele geçirme maliyeti, müşteri elde tutma maliyeti, müşteri bazlı karlılık, gelir büyümesi, faaliyet maliyetleri, tavsiyeler, yüksek fiyat, gizli müşteri sonuçlarını değerlendirir. Bu veriler doğrultusunda veri tabanı yapısına bağlı olarak, müşteri seçilmesi, müşteri edinilmesi, müşteri korunması, müşteri derinleştirmesini sağlar. Ayrıca müşteri numaralarında yer alan bilgilerle, spesifik bir tüketiciyi veya tüketici bölümünü “müşteri bazında” görmeyi mümkün kılar. Sonuç olarak; müşteri davranışlarını, davranışlarındaki değişimleri, onları bu davranışa sürükleyen nedenleri anlayabilmeyi ve her tür müşteri ve müşteri grubu için özel yaklaşımları sağlayacaktır. SetXRM İş Süreçleri Yönetimi, katma değer üretmek için gerçekleştirilen birbiri ile ilişkili aktivite ve işlemler dizisidir.

İş süreci içinde süreç performansını belirleyen en önemli unsurlardan birisi doğru bilgi akışıdır. SetXRM içinde süreç hedefleri belirlenir; çağrı, görev, uyarı, randevu, fırsat yönetimi ile süreçler netleştirilip, süreç haritaları çıkartılarak optimizasyon sağlanır. SetXRM’den alınan çıktılara göre aşağıdaki soruların cevapları bulunur.

  • Süreç içinde hangi aktiviteler sonuca daha çok artı değer katıyor ?
  • Gereksiz olan, zaman kaybına ve israfa neden olan adımlar var mı?
  • Benzeşimler ve örtüşmeler var mı?
  • Girdilerde bir eksiklik veya yetersizlik var mı?
  • Tekrar edilen aktivite ve işlemler var mı?
  • Kontrol adımları ve onaylama süreleri azaltılabilir mi?
  • Çıktılar hedeflere uygun mu?
Amaç

SetXRM Yazılımı firmaların ve kurumların müşterileri ile olan iletişimini güçlendirerek, müşteri bağlılığını artırmak, müşteri odaklı pazarlama stratejileri uygulamak, fırsatları daha yüksek oranda satışa dönüştürmek, hizmet süreçlerinin doğru bilgiye dayalı biçimde daha iyi organize edilebilmesi için Argeset Yazılım tarafından hazırlanmış ve geliştirilmiştir.

Kullanıcı Profili

Kullanım kolaylığı, düşük maliyeti, kısa bir eğitim ve proje çalışmasından sonra devreye alınabilmesi ve firma iş süreçlerine göre kolaylıkla uyarlanabilme gibi özellikleri ile öne çıkan SetXRM, KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletme) boyutundaki işletmeler için uygun bir CRM (Müşteri İlişk ileri Yönetimi) yazılımıdır.

Avantaj

Kolay kullanım amaçlı ve webtabanlı olarak tasarlanan SetXRM ile tüm iş akışlarının, anlık olarak kayıt edilmesi, izlenmesi mümkündür. Firmanızın satış, pazarlama ve s ervis süreçlerini etkinleştirmek için, ticari programlar ile (LOGO,ETA,MIKRO,LIKOM…) entegre çalışan, günlük işlemlerinizde sürekli ve ölçülebilir düzeltmeler yapmanız için hızlı, esnek ve uygun fiyatlıdır.

Sonuç

Düzenli kayıt, verimli iş, etkili yönetim sağlanır. Bilgilerinizin kontrolü, yönetimi, paylaşımı kolaylaşır. İşleriniz ile ilgili bilgiler unutulmaz.Kalite, müşteri memnuniyeti ve karlılık artışı SetXRM uygulaması sonucudur. SetXRM müşterileriniz ile gerçekleştirdiğiniz ilk görüşmeden, satış sonrası hizmetlerine kadar tüm iş süreçlerinizi yönetmeniz ve farklı açılardan her detayı görebilmeniz için geliştirilmiş yazılımdır.