Başarının ilk şartının kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesi benimsenir, insan kaynağının ve bunun geliştirilmesinin kalıcı bir kurumun en değerli faktörü olduğuna inanılır. İnsan kaynakları alanında hedef “Tercih edilen şirket ” ve bu doğrultuda İnsan Kaynakları politikası “Çalışanları ile birlikte büyüyen bir kurum” olmak.

Vizyonumuz; hedeflerine paralel bir şekilde yenilikçi, verimli uygulamalar ile çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun gelişimine odaklanmak.

Argeset, iş yaşamının her noktasında olduğu gibi çalışanlarla olan ilişkilerde de “Kazan Kazan” politikasını uygulamayı hedefler. Kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlanır.

NEDEN ARGESET

Çünkü;

Büyük hedeflerimiz var…

Bizimle birlikte büyüyecek çalışanlar istiyoruz…

Biz bir aileyiz, birlikte güler birlikte ağlarız…

Dürüst iş yaparız, bizimle birlikte yola çıkan herkesin de dürüst iş yapmasını bekleriz…

Heyecanlıyız, genciz, dinamiğiz…

Ve en önemlisi hep daha iyisini başarmak istiyoruz…

İŞE ALIM &YERLEŞTİRME

Şirketimize yapılan başvurular Din, Dil, Irk, Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin değerlendirmeye alınır. Özgeçmişler üzerinden belirlenen adaylar yüz yüze görüşme sonucunda pozisyonlarına göre yetenek testleri, dil sınavı ya da kişilik envanteri uygulamasına tabi tutulur.  İnsan Kaynakları Uzmanları yanı sıra direk yöneticileri ile son görüşmeyi yapan adaylar arasından kurum kültürüne uyum sağlayabilecek ve yetkinlikleri pozisyonun özellikleri ile örtüşen adaylara teklif verilir. 

Açık Pozisyonlarımıza; Kariyer -> Açık Pozisyonlar Menüsünden ve ik@argeset.com‘dan direk başvuru yapabilirsiniz.

EĞİTİM & GELİŞİM

Eğitimler her bir pozisyonun ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş olup teorik ve uygulamalı olarak yapılır. Yıl içinde özellikle satış ekibinin performansı aylık olarak değerlendirilir ve geri bilgi verilir. Şirket içindeki pozisyonların içeriden atama yoluyla doldurulması öncelikli tercihtir. Hızla gelişen sistem içinde dikey ve yatay kariyer fırsatları oluşmaktadır.

ÜCRET POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımıza yılda 12 net maaştan oluşan (yıllık) ücret politikası uygulanmaktadır. Şirketimizde temel ücret yapısı, çalışanlarımızın yetkinlikleri, görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübeleri, gösterdiği performans ve piyasa koşulları dikkat alınarak belirlenmektedir.

Grubumuzda ücret artışları ise yılda 1 (bir) kez yapılmaktadır.

ÇALIŞMA ESASLARIMIZ

  • Çalışma Saatlerimiz : Şirket merkezimizde çalışma saatleri 08:00 – 18:00 olup, öğle molası 1 saattir.
  • Diğer Olanaklar : Şirketimizde İş Kanunu’na Uygun Olarak belirlenen izin politikası;

1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresine sahip olanlar 14 iş günü,

6 yıldan 15 yıla kadar hizmet süresine sahip olanlar 20 iş günü

16 yılın üzerinde hizmet süresine sahip olanlar 26 iş günü olarak belirlenmiştir.

Ayrıca; hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi sosyal / mazeret izin hakları da bulunmaktadır.