SetXRM İhale ve Proje Yönetimi diğer modüller ile tam bir entegrasyon içindedir. Proje modülündeki bilgiler otomatik olarak diğer modüllere aktarılır ve bu sayede veri girişi belirgin bir biçimde azalmış olur. Proje modülü ile eşzamanlı çalışan ihale modülü ihale aşamalarının tüm süreçlerini takip eder, ihale sonucunda fiyat bilgilerinin girilmesi durumunda, sonraki ihaleler için akıllı fiyat teklifi oluşturmanıza yardımcı olur.

SetXRM projelerinizdeki tüm fiziki varlıkları kayıt altında tutmanıza ve planlı şekilde kullanmanıza imkan tanır. Projelerinizin seyri, gelirleri, giderleri, malzeme ve iş gücü maliyetleri, hakedişler, masraflar, tamamlanan işler, malzeme ve ihtiyaçlar hakkında gerçek zamanlı raporlar elde edersiniz.

Ayrıca proje içerisinde yer alan tüm çalışanları, iş ortaklarını (bayi, taşeron, tedarikçi v.b.) ve hatta müşterileri bir arada iş yapabilir hale getirir, farklı coğrafyalarda olan kişi ve kurumların ortaklaşa proje yürütmesini ve sürekli iletişim içerisinde olmasını sağlarsınız. Tüm proje toplantılarını, e-mail ve yazışmaları kayıt altına alır. Müşteriler proje seyrini, işlerinin ne aşamada olduğunu rahatlıkla online olarak gerçek zamanlı takip eder.

  • İhaleleri, ihale ilanından başlayarak ilgili personel ile ofis içinde veya dışında kolaylıkla takibini sağlarsınız. İlgili aşamalarda her personele görev oluşturabilirsiniz.
  • İhale süreçlerine paralel olarak, ilgili kayıtlarda işlem yaparak bir taraftan ihale arşivi oluştururken, diğer taraftan işlemlerinizi doğru olarak gerçekleştirirsiniz.
  • Rakip Firma ve rakip ürünleri ihale süreçlerinde tanımlayarak, rekabet edilen firma ve ürünler için doğru analizler alabilirsiniz.
  • Gelişmiş arama seçenekleri ile ihale kayıtlarını kolaylıkla yönetirsiniz.