Argeset geliştirdiği yazılımları en son geliştirilmiş güncel araçlar ile üretir. Gelirinin %20 sini ARGE ayırarak sürekli yeni çözümler ve

Ürünler geliştirir. Geliştirdiğimiz ileri teknoloji ürünü olan SetXRM in teknolojik özellikleri aşağıdaki gibidir. Code C#, ASP, .Net, MVC5, HTML5, CSS3, Bootstrap olarak geliştirilmiştir. Yazma ve okuma veri tabanları farklıdır, MS SQL ve PostgresSQL destekler, api.setxrm.com (rest API) ile her türlü uygulamadan bilgi alış verişi yapabilir. Tek sunucu üzerinde onlarca farklı proje geliştirilebilir, Javascript ve HTML ile kullanıcılar modüller üzerinde istediği değişikliği yapabilirler, bunlar için herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç yoktur. Responsive ara yüzleri sayesinde her tip cihazda çalışır. Açık kaynak kod araçlarından RabbitMQ Server, FullCalendar.io,Microsoft.AspNet.MVC, Castle.Core, EntityFramework, Nlog kullanmaktadır. Ayrıca Raporlama Aracı olarak Devexprtess, grafik geliştirme aracı (UI) olarak syncfusion kullanılmaktadır. Gelişmiş DB tasarımı sayesinde 100 milyon kayıtlı veri tabanında   en fazla 3sn de rapor verisi getirebilir.