FORGOT YOUR DETAILS?

Satış

Firma, İlgili Kişi, Aktivite, Randevu, Ziyaret, Potansiyel, Ürün, Teklif, Çağrı, Sözleşmeler, İhaleler ve Gelen Giden Evrak modüllerini içerir. Özetle modülde yapılabilenler aşağıda listelenmektedir;

- Firma ve İlgili Kişi modüllerinin adres defteri olarak kullanılabilmesi

- Firmalara ait çeşitli türde aktivitelerin kaydı ve takibi

- Takvim üzerinden Randevu planlama ve Randevu takibi yapabilme

- Adres defterinde bulunan bir firma veya kişinin geçmişe yönelik aktif takibi (Geçmişte neler satılmış, hangi aktivite ve ziyaretler yapılmış vb...)

- Potansiyellerin takibi

- Potansiyellerin bir Web form veya excel üzerinden sisteme kolayca alımı

- Ürünlerin kaydı ve takibi

- Teklifleri istenilen formlarda hazırlama, tekliflerin takibi ve iş akışları otomasyonu ile teklif süreçlerinde diğer yapılması gerekenler

- Teklif Yazılımı olarak aktif olarak kullanılabilir.

- Mobil Teklif Yazılımı olarak kullanılabilir.

- Telefon ile gelen ve giden çağrılan kaydı ve takibi

- Satış sonrası yapılan sözleşmelerin takibi, dosyalarının yüklenmesi ve sistemde saklanması

- İhalelerin kendine özgü bilgileri ile kaydı, ihale sonrası fiyat analizi yapabilme

- İhale Modülü ile birlikte Teklif Yazılımı olarak kullanılabilir. Böylelikle Teklif Yazılımı ile İhale Yazılımı entegre olarak kullanılabilir.

- Dinamik Raporlama sayesinde sisteme girişi yapılan tüm bilgilerin istenilen şekilde tablo ve grafiksel olarak raporlanabilmesi

- Bunların haricinde modül ile ilgili ihtiyaç duyulan fonksiyon ve formlar SetCRM Maya'nın dinamik özellikleri sayesinde firmanızın ihtiyacına göre eklenebilmektedir.

TOP